Category Archives: Giới thiệu

Đối tác | Co-operate partners

Chúng tôi hợp tác với các Giáo sư, Tiến sỹ và các chuyên gia từ các trường Đại học, Viện, Trung tâm nghiên cứu, Tổ chức khác ở Việt Nam và các nước cho các dự án khác nhau / We collaborate with the professors, doctor of engineering and experts from the universities and institutions, […]

Ngành nghề Kinh Doanh | Main Services

Chúng tôi cung cấp các lĩnh vực bao gồm nhưng không giới hạn như sau / We provide but not limited professional consultant services according to the demand of investors in the fields of Engineering and Infrastructure followings: Lĩnh vực khảo sát – thiết kế / Survey – Design services Khảo sát công trình xây dựng / […]