Category Archives: Giới thiệu

Đối tác | Co-operate partners

Chúng tôi hợp tác với các Giáo sư, Tiến sỹ và các chuyên gia từ các trường Đại học, Viện, Trung tâm nghiên cứu, Tổ chức khác ở Việt Nam và các nước cho các dự án khác nhau / We collaborate with the professors, doctor of engineering and experts from the universities and institutions, […]

Ngành nghề Kinh Doanh | Main Services

Chúng tôi cung cấp các lĩnh vực bao gồm nhưng không giới hạn như sau / We provide but not limited professional consultant services according to the demand of investors in the fields of Engineering and Infrastructure followings: Lĩnh vực khảo sát – thiết kế / Survey – Design services Khảo sát công trình xây dựng / […]

Giới thiệu công ty | Introduction

Công ty Cổ phần Kỹ thuật VITEC (VITEC Engineering ., JSC) được thành lập bởi một nhóm các Giáo sư, Tiến sĩ kỹ thuật trong Trường Đại học Giao thông Vận tải và các chuyên gia kỹ thuật trong các lĩnh vực cầu đường, công trình ngầm, cảng, công trình thủy, vật liệu và công […]