Khảo sát thiết kế

Bước khởi đầu cho công trình vững chắc

Khảo sát thiết kế là gì?

{Nội dung}

 

Khảo sát thiết kế ảnh hưởng gì đến công trình?

{Nội dung}

VITEC SẼ HỖ TRỢ BẠN NHỮNG GÌ?

 • Khảo sát công trình xây dựng / Geological civil engineering survey;
 • Khảo sát, điều tra và dự báo lưu lượng giao thông / Traffic survey and forecast;
 • Thiết kế công trình đường bộ, đường sắt / Highway, railway design;
 • Thiết kế công trình cầu, hầm / Bridge, tunnel design;
 • Thiết kế công trình thủy lợi, công trình cảng, công trình ven biển và thềm lục địa / Coastal, port design;
 • Thiết kế quy hoạch xây dựng / Master planning construction design;
 • Thiết kế kiến trúc công trình / Architecture design;
 • Thiết kế công trình cấp thoát nước / Drainage and supply design;
 • Lập hồ sơ đánh giá tác động môi trường của các công trình xây dựng / Environmental Impact Assessment for Construction projects;
 • Dịch vụ thiết kế bản vẽ, lập dự án đầu tư cho các đơn vị tư vấn khác trong và ngoài nước / Outsourcing for drawings design, establishment of investment projects for other consultant firms inside and outside of Viet Nam;
 • Tư vấn lập hồ sơ mời thầu / Establishment of Bidding documents;
 • Lập hồ sơ địa chính và cắm mốc giải phóng mặt bằng / Cadastral documentation and clearance marker.