Ngành nghề Kinh Doanh

 

Chúng tôi cung cấp các lĩnh vực bao gồm nhưng không giới hạn như sau SDAJFKDFSDJKF SFKJSDFKDFKDSJK KSDFKHSDKFJHSDJKFHKJSHFKDFSKDF

Lĩnh vực khảo sát – thiết kế
 • Khảo sát công trình xây dựng
 • Khảo sát, điều tra và dự báo lưu lượng giao thông
 • Thiết kế công trình đường bộ, đường sắt
 • Thiết kế công trình cầu, hầm
 • Thiết kế công trình thủy lợi, công trình cảng, công trình ven biển và thềm lục địa
 • Thiết kế quy hoạch xây dựng
 • Thiết kế kiến trúc công trình
 • Thiết kế công trình cấp thoát nước
 • Lập hồ sơ đánh giá tác động môi trường của các công trình xây dựng
 • Dịch vụ thiết kế bản vẽ, lập dự án đầu tư cho các đơn vị tư vấn khác trong và ngoài nước
 • Tư vấn lập hồ sơ mời thầu
 • Lập hồ sơ địa chính và cắm mốc giải phóng mặt bằng

Survey – Design services

 

We provide but not limited professional consultant services according to the demand of investors in the fields of Engineering and Infrastructure followings

Survey – Design services
 • Geologicalcivil engineering survey
 • Traffic survey and forecast
 • Highway, railway design
 • Bridge, tunnel design
 • Coastal, port design
 • Master planning construction design
 • Architecture design
 • Drainage and supply design
 • Environmental Impact Assessment for Construction projects
 • Outsourcing for drawings design, establishment of investment projects for other consultant firms inside and outside of Viet Nam
 • Establishment of Bidding documents
 • Cadastral documentation and clearance marker
Lĩnh vực phân tích đánh giá kết cấu công trình
 • Dịch vụ phân tích đánh giá kết cấu
 • Lựa chọn các giải pháp tối ưu kết cấu công trình xây dựng cho các đơn vị tư vấn khác trong và ngoài nước
 • Phân tích tính toán kết cấu đặc biệt
Survey – Design services
 • Structural analysis services
 • Selection of optimization for structural analysis services for other consultant firms inside and outside of Viet Nam
 • Analysis and assessment for special structures;
Lĩnh vực chẩn đoán, kiểm định & đánh giá chất lượng công trình
 • Thử nghiệm, kiểm định đánh giá khả năng chịu lực của công trình xây dựng 
 • Kiểm tra, đánh giá và xác định mức độ hư hỏng sự cố công trình
 • Chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực các công trình xây dựng
 • Chứng nhận chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng
 • Thử nghiệm vật liệu và kết cấu xây dựng
 • Hệ thống quan trắc cho cầu
Testing, Monitoring and Evaluation of construction quality services
 • Load testing, inspection to determine the bearing capacity of construction works
 • Inspection and assessment for construction work’s incidence
 • Inspection and certification for eligibility to ensure the safety of load-bearing of construction works
 • Inspection and certification for conformity of the quality of construction works
 • Materials and structures testing
 • Structural Health Monitoring for Bridge
Lĩnh vực nghiên cứu và phát triển công nghệ và vật liệu mới

Cùng với các đối tác từ Nhật Bản và các nước tiên tiến nghiên cứu, phát triển công nghệ và vật liệu mới trong lĩnh vực xây dựng công trình, bao gồm

 • Công nghệ mới trong lĩnh vực kiểm định đánh giá chất lượng các công trình cầu đường bộ, cầu đường sắt, công trình thủy, công trình cảng, công trình ven biển và thềm lục địa
 • Công nghệ mới trong lĩnh vực giao thông thông minh
 • Công nghệ mới trong lĩnh vực môi trường: xử lý nước thải, tiếng ồn, công nghệ xanh trong giao thông vận tải
 • Công nghệ và vật liệu mới trong thiết kế, xây dựng và quản lý các công trình cầu, đường bộ, đường sắt cao tốc và đường sắt đô thị, công trình thủy, công trình cảng, công trình ven biển và thềm lục địa
 • Công nghệ mới trong lĩnh vực hệ thống quan trắc công trình
 • Công nghệ và vật liệu mới trong sửa chữa, tăng cường công trình xây dựng
Research and development of advanced technologies services

Research and development of advance technologies in Engineering and Infrastructure fields with Japanese partners

 • Advanced technologies in inspection and assessment for quality of highway and railway bridges
 • Advanced technologies in Intelligent Transportation Systems
 • Advanced technologies in the field of environment: Water treatment, Noise, Green technology in transportation
 • Advanced technologies in the design, construction and management of high speed railway, urban railway, port, coastal and offshore
 • Advanced technologies for the establishment of monitoring system of construction works
 • Advanced technologies in rehabilitation and maintains for construction works
Lĩnh vực đào tạo & Chuyển giao công nghệ
 • Cùng với các đối tác từ Nhật Bản và các nước tiên tiến đào tạo, chuyển giao công nghệ mới trong lĩnh vực xây dựng, quản lý và quan trắc công trình xây dựng từ nước ngoài vào các dự án tại Việt Nam
 • Đào tạo và Phân phối các phần mềm chuyên dụng trong thiết kế, xây dựng và quản lý các công trình giao thông, công trình thủy và dân dụng, mô phỏng giao thông, hệ thống giao thông thông minh
 • Chuyển giao công nghệ ứng dụng các phần mềm chuyên dụng trong thiết kế, xây dựng và quản lý các công trình giao thông và dân dụng
Training and Technological transfer services
 • Along with Japanese partners to transfer new technologies in the field of construction, management and monitoring of traffic projects in Vietnam from overseas
 • Distribution of software for the design, construction and management of transport works and civil works
 • Technology transfer and applications of specialized softwares in the design, construction and management of transport works and civil engineering