Đối tác

 

Chúng tôi hợp tác với các Giáo sư, Tiến sỹ và các chuyên gia từ các trường Đại học, Viện, Trung tâm nghiên cứu, Tổ chức khác ở Việt Nam và các nước cho các dự án khác nhau

Các trường Đại học và Viện nghiên cứu
 • Trường Đại học Giao thông Vận tải, Hà Nội
 • Trường Đại học Xây dựng
 • Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
 • Viện Khoa học Công nghệ Giao thông Vận tải
 • Phòng thí nghiệm LASXD 1380
 • Trường Đại học Waseda, Nhật Bản
 • Viện nghiên cứu INSA, Pháp
 • Trường Đại học Hohai, Trung Quốc

Co-operate partners

 

We collaborate with the professors, doctor of engineering and experts from the universities and institutions, organizations and research centers in Vietnam and other countries to implement various projects.

Universities & Research Institutes
 • University of Transport and Communication, Viet Nam
 • University of Civil Engineering of Hanoi, Viet Nam
 • Da Nang Polytechnic University
 • Vietnam Institute of Transport Science and Technology
 • Labor LASXD 1380
 • Waseda University, Japan
 • INSA de Rennes, France
 • Hohai Universtiy, China
Tổng Công ty, Công ty
 • Tổng công ty Phát triển đường cao tốc Việt Nam / VEC
 • Landtec Japan, Inc.
 • VSL Vietnam Co., Ltd.
 • SOFiSTiK, Đức
 • Nippon Engineering Consultant, Japan.
 • Ban Quản ý Dự án giao thông 7, Bộ GTVT
Consulting firms & Construction companies
 • Tổng công ty Phát triển đường cao tốc Việt Nam / VEC
 • Landtec Japan, Inc.
 • VSL Vietnam Co., Ltd.
 • SOFiSTiK, Đức
 • Nippon Engineering Consultant, Japan.
 • Ban Quản ý Dự án giao thông 7, Bộ GTVT