Ngành nghề Kinh Doanh | Main Services

Chúng tôi cung cấp các lĩnh vực bao gồm nhưng không giới hạn như sau / We provide but not limited professional consultant services according to the demand of investors in the fields of Engineering and Infrastructure followings:

 1. Lĩnh vực khảo sát – thiết kế / Survey Design services
 • Khảo sát công trình xây dựng / Geological civil engineering survey;
 • Khảo sát, điều tra và dự báo lưu lượng giao thông / Traffic survey and forecast;
 • Thiết kế công trình đường bộ, đường sắt / Highway, railway design;
 • Thiết kế công trình cầu, hầm / Bridge, tunnel design;
 • Thiết kế công trình thủy lợi, công trình cảng, công trình ven biển và thềm lục địa / Coastal, port design;
 • Thiết kế quy hoạch xây dựng / Master planning construction design;
 • Thiết kế kiến trúc công trình / Architecture design;
 • Thiết kế công trình cấp thoát nước / Drainage and supply design;
 • Lập hồ sơ đánh giá tác động môi trường của các công trình xây dựng / Environmental Impact Assessment for Construction projects;
 • Dịch vụ thiết kế bản vẽ, lập dự án đầu tư cho các đơn vị tư vấn khác trong và ngoài nước / Outsourcing for drawings design, establishment of investment projects for other consultant firms inside and outside of Viet Nam;
 • Tư vấn lập hồ sơ mời thầu / Establishment of Bidding documents;
 • Lập hồ sơ địa chính và cắm mốc giải phóng mặt bằng / Cadastral documentation and clearance marker.
 1. Lĩnh vực phân tích đánh giá kết cấu công trình / Structural analysis services
 • Dịch vụ phân tích đánh giá kết cấu / Structural analysis services;
 • Lựa chọn các giải pháp tối ưu kết cấu công trình xây dựng cho các đơn vị tư vấn khác trong và ngoài nước / Selection of optimization for structural analysis services for other consultant firms inside and outside of Viet Nam;
 • Phân tích tính toán kết cấu đặc biệt / Analysis and assessment for special structures;

Phân tích kết cấu nền móng trong vùng địa chất yếu / Analysis and assessment for structural foundation in weak geology.

 1. Lĩnh vực chẩn đoán, kiểm định và đánh giá chất lượng công trình / Testing, Monitoring and Evaluation of construction quality services
 • Thử nghiệm, kiểm định đánh giá khả năng chịu lực của công trình xây dựng / Load testing, inspection to determine the bearing capacity of construction works;
 • Kiểm tra, đánh giá và xác định mức độ hư hỏng sự cố công trình / Inspection and assessment for construction work’s incidence;
 • Chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực các công trình xây dựng / Inspection and certification for eligibility to ensure the safety of load-bearing of construction works;
 • Chứng nhận chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng / Inspection and certification for conformity of the quality of construction works;
 • Thử nghiệm vật liệu và kết cấu xây dựng / Materials and structures testing;
 • Hệ thống quan trắc cho cầu / Structural Health Monitoring for Bridge.
 1. Lĩnh vực nghiên cứu và phát triển công nghệ và vật liệu mới / Research and development of advanced technologies services

Cùng với các đối tác từ Nhật Bản và các nước tiên tiến nghiên cứu, phát triển công nghệ và vật liệu mới trong lĩnh vực xây dựng công trình, bao gồm / Research and development of advance technologies in Engineering and Infrastructure fields with Japanese partners:

 • Công nghệ mới trong lĩnh vực kiểm định đánh giá chất lượng các công trình cầu đường bộ, cầu đường sắt, công trình thủy, công trình cảng, công trình ven biển và thềm lục địa / Advanced technologies in inspection and assessment for quality of highway and railway bridges;
 • Công nghệ mới trong lĩnh vực giao thông thông minh / Advanced technologies in Intelligent Transportation Systems;
 • Công nghệ mới trong lĩnh vực môi trường: xử lý nước thải, tiếng ồn, công nghệ xanh trong giao thông vận tải / Advanced technologies in the field of environment: Water treatment, Noise, Green technology in transportation;
 • Công nghệ và vật liệu mới trong thiết kế, xây dựng và quản lý các công trình cầu, đường bộ, đường sắt cao tốc và đường sắt đô thị, công trình thủy, công trình cảng, công trình ven biển và thềm lục địa / Advanced technologies in the design, construction and management of high speed railway, urban railway, port, coastal and offshore;
 • Công nghệ mới trong lĩnh vực hệ thống quan trắc công trình / Advanced technologies for the establishment of monitoring system of construction works;
 • Công nghệ và vật liệu mới trong sửa chữa, tăng cường công trình xây dựng / Advanced technologies in rehabilitation and maintains for construction works;
 1. Lĩnh vực đào tạo & Chuyển giao công nghệ / Training and Technological transfer services
 • Cùng với các đối tác từ Nhật Bản và các nước tiên tiến đào tạo, chuyển giao công nghệ mới trong lĩnh vực xây dựng, quản lý và quan trắc công trình xây dựng từ nước ngoài vào các dự án tại Việt Nam / Along with Japanese partners to transfer new technologies in the field of construction, management and monitoring of traffic projects in Vietnam from overseas;
 • Đào tạo và Phân phối các phần mềm chuyên dụng trong thiết kế, xây dựng và quản lý các công trình giao thông, công trình thủy và dân dụng, mô phỏng giao thông, hệ thống giao thông thông minh / Distribution of software for the design, construction and management of transport works and civil works;
 • Chuyển giao công nghệ ứng dụng các phần mềm chuyên dụng trong thiết kế, xây dựng và quản lý các công trình giao thông và dân dụng / Technology transfer and applications of specialized softwares in the design, construction and management of transport works and civil engineering

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *