Đối tác | Co-operate partners

Chúng tôi hợp tác với các Giáo sư, Tiến sỹ và các chuyên gia từ các trường Đại học, Viện, Trung tâm nghiên cứu, Tổ chức khác ở Việt Nam và các nước cho các dự án khác nhau / We collaborate with the professors, doctor of engineering and experts from the universities and institutions, organizations and research centers in Vietnam and other countries to implement various projects.     Các trường Đại học và Viện nghiên cứu / Universities & Research Institutes
 • Trường Đại học Giao thông Vận tải, Hà Nội / University of Transport and Communication, Hanoi, Viet Nam
 • Trường Đại học Xây dựng / University of Civil Engineering of Hanoi, Viet Nam;
 • Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng / Da Nang Polytechnic University;
 • Viện Khoa học Công nghệ Giao thông Vận tải / Vietnam Institute of Transport Science and Technology;
 • Phòng thí nghiệm LASXD 1380 / Labor LASXD 1380;
 • Trường Đại học Waseda, Nhật Bản / Waseda University, Japan;
 • Viện nghiên cứu INSA, Pháp / INSA de Rennes, France;
 • Trường Đại học Hohai, Trung Quốc / Hohai Universtiy, China;
     Tổng Công ty, Công ty / Consulting firms & Construction companies 
 • Tổng công ty Phát triển đường cao tốc Việt Nam / VEC
 • Landtec Japan, Inc.
 • VSL Vietnam Co., Ltd.
 • SOFiSTiK, Đức
 • Nippon Engineering Consultant, Japan.
 • Ban Quản ý Dự án giao thông 7, Bộ GTVT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *