Dự án tiêu biểu | Projects

Các dự án do các cán bộ, kỹ sư của Công ty đã chủ trì, tham gia từ 2002 đến 2012: Khảo sát, Thiết kế và Lập kế hoạch
 1. Hầm Đèo Cả, 2012: Tư vấn Tổng thể cho Thiết kế Kỹ thuật.
 2. Dự án cầu vượt nhẹ Thái Hà, Láng Hạ, thành phố Hà Nội, năm 2012: thiết kế kĩ thuật
 3. Dự án sửa chữa cầu Thăng Long, thành phố Hà Nội, năm 2012: khảo sát lập dự án
 4. Dự án đường cao tốc tại Algeria (30KM) với đối tác Consortium Japonais pour l’Autoroute Algérienne Camp7 (COJAAL Camp7), thiết kế bản vẽ chi tiết và bóc tách khối lượng, 2010-2011.
 5. Metro Hà Nội – Tuyến số 3, năm 2011, lập hồ sơ kiểm soát an toàn hệ thống.
 6. Cầu dây văng Nhật Tân, thành phố Hà Nội, năm 2007: thẩm tra thiết kế kĩ thuật (Công trình cầu cấp đặc biệt).
 7. Cầu dây văng Rào II, thành phố Hải Phòng, năm 2006: thẩm tra thiết kế kĩ thuật (Công trình cầu cấp I).
 8. Cầu Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội, 2005: thẩm tra thiết kế kĩ thuật, thẩm tra sửa chữa cọc khoan nhồi (Công trình cầu cấp I).
 9. Đường Nam Sông Hậu, 2005-2007, thẩm tra thiết kế kỹ thuật.
 10. Cầu dây văng Rạch Miễu, Bến Tre: tham gia thẩm tra thiết kế kỹ thuật.
 11. Cầu dây văng Bãi Cháy, thành phố Hạ Long: tham gia thẩm tra thiết kế kỹ thuật.
 12. Cầu dây văng Bính, thành phố Hải Phòng: Tham gia thẩm tra thiết kế kỹ thuật lần 1.
 13. Cầu dây văng Kiền, thành phố Hải Phòng: Tham gia thẩm định thiết kế kỹ thuật lần 1.
 14. Cầu extradosed Ngã Tư Sở, thành phố Hà Nội: Tham gia thẩm tra thiết kế thi công
 15. Đường 4A Thanh Hóa, 2004-2006, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công.
 16. Cầu Tân Lộc, Chợ Hội, Trí Phải, QL63, 2004-2008, thiết kế kỹ thuật.
 17. Cầu Bình Minh, QL1A, 2003-2008, thiết kế kỹ thuật.
 18. Dự án đường Hồ Chí Minh, năm 2001, thiết kế bản vẽ thi công.
 19. Cầu Thanh Trì, thành phố Hà Nội (Công trình cầu cấp I): Tham gia thiết kế kỹ thuật
 20. Tham gia thiết kế kỹ thuật dự án cầu Aketo, Noha viaduct, Choushi, Junikane,….tại Nhật Bản (kĩ sư của Kết cấu/Cầu của Harumoto Corporation).
Dự án về tiêu biểu về thử nghiệm, kiểm định, quan trắc, đánh giá chất lượng
 1. Cầu dây văng Bính, thành phố Hải Phòng, 2013: Lắp đặt hệ thống quan trắc giai đoạn khai thác – hợp tác cùng VSL (Công trình cầu cấp đặc biệt).
 2. Cầu dây văng Rào II, thành phố Hải Phòng, 2012: Thử tải, đánh giá khả năng chịu lực (Công trình cầu cấp 1).
 3. Cầu dây văng Cần Thơ, thành phố Cần Thơ, 2010: Thử tải chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực (Công trình cầu cấp đặc biệt).
 4. Cầu dây văng Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, 2006: Thử tải, đánh giá khả năng chịu lực (Công trình cầu cấp đặc biệt). Quan trắc định kì (2007-2012).
 5. Cầu dây văng Bính, thành phố Hải Phòng, năm 2005-2012: Thử tải, Chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình. Quan trắc định kỳ, Khảo sát, đánh giá và xác định mức độ hư hỏng sự cố cầu Bính năm 2010, Thử tải kiểm định, chứng nhận đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình, dự án sửa chữa khôi phục cầu Bính 2012 (Công trình cầu cấp đặc biệt).
 6. Cầu Treo Pa Phông, tỉnh Điện Biên, năm 2010, thử tải, kiểm định, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp chất lượng của công trình.
 7. Cầu treo dây văng Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh, năm 2009, kiểm định, thử tải, đánh giá khả năng chịu lực của công trình.
 8. Cầu treo dây võng Thuận Phước, thành phố Đà Nẵng, năm 2009, kiểm định, thử tải, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực.
 9. Cầu treo dây văng Rạch Miễu, QL60 – tỉnh Tiền Giang, năm 2008, kiểm định, thử tải và đánh giá khả năng chịu lực.
 10. Cầu dây văng Cần Thơ, thành phố Cần Thơ, năm 2007, Kiểm tra chất lượng thi công (chuyên gia của Hội đồng Nghiệm thu Nhà nước)
 11. Cầu Thủ Thiêm, thành phố Hồ Chí Minh, 2007: tham gia nhóm chuyên gia của hội đồng nghiệm thu nhà nước giám sát công tác thử tải.
 12. Cầu Thanh Trì, thành phố Hà Nội, 2007: tham gia Thử tải, đánh giá khả năng chịu lực (Công trình cầu cấp I).
 13. Cầu vượt nút giao Hòa Cầm, thành phố Đà Nẵng, năm 2004, chủ trì hạng mục thử tải, đánh giá khả năng chịu lực.
 14. Cầu dây văng Kiền, thành phố Hải Phòng, 2004: Thử tải, đánh giá khả năng chịu lực (Công trình cấp I).
 15. Cầu Phả Lại, thành phố Hải Dương, năm 2003, Kiểm định và đánh giá năng lực chịu tải
Dự án tiêu biểu về công trình Cảng – Đường thủy
 1. Cảng nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch II: Thiết kế cơ sở cảng nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch II, Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai, năm 2009.
 2. Đê chắn sóng đảo Cù Lao Chàm: Thiết kế kỹ thuật đê chắn sóng đảo Cù Lao Chàm, Quảng Ngãi, năm 2009.
 3. Cảng nhà máy xi măng Quảng Phúc: Thiết kế cơ sở cảng 20.000DWT nhà máy Xi măng Quảng Phúc, Quảng Trạch, Quảng Bình, năm 2008.
 4. Âu tàu đảo Tuần Châu, Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh: Thiết kế sửa chữa công trình âu tàu đảo Tuần Châu, Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh, năm 2008.
 5. Bến xuất nhập nguyên liệu, nhà máy xi măng Hạ Long 2. Nhà Bè, HCM: Thiết kế kỹ thuật thi công công trình bến, năm 2007.
 6. Cảng tổng hợp Quốc tế Mỹ Xuân: Thiết kế cơ sở cảng tổng hợp Quốc tế Mỹ Xuân, Bà Rịa Vũng Tàu, năm 2007.
 7. Cảng tổng hợp nhà máy xi măng Nghi Sơn: Thẩm tra thiết kế kỹ thuật thi công cảng tổng hợp 50.000DWT nhà máy xi măng Nghi Sơn, Thanh Hóa, năm 2007.
 8. Cảng nhà máy lọc dầu Dung Quất: Kiểm tra độ an toàn của công trình Cảng nhà máy lọc dầu Dung Quất, năm 2005.
 9. Công trình chống bồi lấp cửa lấy nước trạm Bơm Hoằng Khánh, Hoằng Hóa, Thanh Hóa: Thiết kế kỹ thuật thi công công trình chống bồi lấp cửa lấy nước trạm Bơm Hoằng Khánh, Hoằng Hóa, Thanh Hóa, 2003.
 10. Công trình chỉnh trị cửa Đà Nông: Dự án khả thi công trình chỉnh trị cửa sông Đà Nông, Tuy Hòa, Phú Yên, 2003.
 11. Công trình chống xói lở xã Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình: Dự án nghiên cứu khả thi và dự án thiết kế kỹ thuật thi công công trình chống xói lở xã Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình, 2001, 2003.
 12. Công trình chống xói lở xã Cảnh Dương, Quảng Trạch, Quảng Bình: Dự án khả thi công trình chống xói lở xã Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình, 2002.
Dự án tiêu biểu về đào tạo & chuyển giao công nghệ:
 1. Đào tạo Chuyển giao công nghệ hệ thống quan trắc cầu Bính, năm 2013.
 2. Đào tạo Tư vấn Giám sát, Trường ĐH GTVT năm 2005 – 2012.
 3. Đào tạo Quản lý cơ sở hạ tầng Đường bộ, Đại học Kyoto & Trường ĐH GTVT, năm 2011.
 4. Đào tạo Chuyển giao công nghệ cầu Cần Thơ, năm 2011
Dự án tiêu biểu về áp dụng công nghệ và vật liệu mới
 1. Cầu Nhật Tân, Hà Nội: áp dụng móng cọc ống thép dạng giếng
 2. 13 cầu yếu trên QL70, tỉnh Yên Bái – Lào Cai, năm 2011, tăng cường sửa chữa dầm chủ bằng vật liệu sợi carbon Tyfo®SCH41, Tyfo®
 3. Cầu Thanh Trì, Hà Nội: áp dụng vòng vây cọc ván ống thép.
 4. Cầu Chợ Thượng, Hà Tĩnh: nghiên cứu áp dụng thép chịu thời tiết.
  Các dự án tiêu biểu của công ty từ 2012 đến nay:

Tên dự án

Đối tác / Hợp tác Nội dung công việc

Thực hiện

Dự án cải tạo nâng cấp mặt đường trên cầu Thăng Long Landtec Japan,. Inc. Điều tra, phân tích dự báo giao thông cho cầu Thăng Long 9~12/2012
Thử tải, kiểm tra chất lượng công trình cầu dây văng Rào II, Tp. Hải Phòng – MTHojgaard, Đan Mạch – Trung tâm KHCN GTVT (Đại học GTVT) Thiết kế thử tải, lập đề cương, thực hiện thử tải và báo cáo kết quả 12/2012
Lắp đặt hệ thống quan trắc độ bền cầu cho cầu Bính, TP. Hải Phòng VSL Việt Nam Đào tạo, Chuyển giao công nghệ hệ thống quan trắc cầu 3/2013
Thiết kế phương án vận chuyển dầm hộp BTCT tuyến Cát Linh – Hà Đông Công ty Hợp doanh Dịch vụ Vận tải thủy bộ Tính toán, thiết kế, lên phương án vận chuyển 2013
Nghiên cứu chống ăn mòn cọc thép trong môi trường đất và môt trường biển ở Việt Nam Viện Công nghệ Vật liệu Xây dựng và Bảo vệ Công trình Thiết kế hệ cọc ống thép phục vụ nghiên cứu chống ăn mòn 2013
Cầu Rạch Miễu, Quốc lộ 60, tỉnh Bến Tre. Ban QLDA 7 Thẩm tra tính tương thích giữa  các thiết bị quan trắc đã được lắp đặt tại cầu Rạch Miễu và thiết bị được Bộ GTVT phê duyệt trong hồ sơ thiết kế ban đầu. 2013
Thiết kế vị trí neo đậu tàu tại vịnh Cam Ranh, Tỉnh  Khánh Hòa. Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác khoáng sản Sài Gòn-Hà Nội. Thiết kế vị trí neo đậu tàu 2014
Thiết kế vị trí neo đậu tàu tại cửa biển sông Tắc, vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác khoáng sản Sài Gòn-Hà Nội. Thiết kế vị trí neo đậu tàu 2014
Khảo sát, kiểm tra đánh giá năng lực khai thác các cầu treo dân sinh UBND huyện Bá Thước- Thanh Hóa Khảo sát, kiểm tra đánh giá 2014
Thiết kế vị trí  khu chuyển tải tại vịnh CamRanh  tỉnh Khánh Hòa Cty CP đầu tư Cái Mép Thiết kế vị trí  khu chuyển tải 2014
Tư vấn kiểm định thử tải cầu treo phú xuân xã Phú Xuân và cầu treo Trung Thành huyện Quan Hóa-Thanh Hóa Ban quản lý dự án huyện Quan Hóa Kiểm định thử tải 2014
Tư vấn khảo sát, kiểm tra hiện trạng thiết kế và lập dự toán sửa chữa các cầu treo Yên Pheo; Chiêng; Hang Ma của tỉnh Thanh Hóa Ban quản lý dự án huyện Quan Hóa Khảo sát, thiết kế 2014
Dự án xây dựng cầu Nhật Tân Nippon Engineering Consultant Điều tra lưu lượng giao thông trước khi thông cầu 2014
Dự án xây dựng cầu Nhật Tân Nippon Engineering Consultant Điều tra lưu lượng giao thông sau khi thông cầu 2014
Dự án xây dựng cầu Nhật Tân Nippon Engineering Consultant Phân tích, tính toán số liệu giao thông cầu Nhật Tân 2015
Tư vấn kiểm định thử tải cầu treo Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa UBN huyện Cẩm Thủy- Thanh Hóa Kiểm định thử tải cầu 2015
Dự án mở rộng bên cập tàu và xây dựng đê chắn sóng tại trạm nghiên cứu và thử nghiệm biển Nha Trang, Khánh Hòa Khảo sát địa chất 2015
Dự án mở rộng bên cập tàu và xây dựng đê chắn sóng tại trạm nghiên cứu và thử nghiệm biển Nha Trang, Khánh Hòa Tư vấn khảo sát, thiết kế 2015
Dự án mở rộng bên cập tàu và xây dựng đê chắn sóng tại trạm nghiên cứu và thử nghiệm biển Nha Trang, Khánh Hòa Tư vấn giám sát 2015

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *