Phân tích đánh giá kết cấu công trình

  • Dịch vụ phân tích đánh giá kết cấu / Structural analysis services;
  • Lựa chọn các giải pháp tối ưu kết cấu công trình xây dựng cho các đơn vị tư vấn khác trong và ngoài nước / Selection of optimization for structural analysis services for other consultant firms inside and outside of Viet Nam;
  • Phân tích tính toán kết cấu đặc biệt / Analysis and assessment for special structures;

Phân tích kết cấu nền móng trong vùng địa chất yếu / Analysis and assessment for structural foundation in weak geology

The People Say

Watch a video showcasing some of our testimonials.

NHỮNG DỰ ÁN NỔI BẬT CỦA VITEC

KHÁCH HÀNG NHẬN XÉT VỀ CHÚNG TÔI

Quý khách hàng thân mến, hãy gửi cho chúng tôi trải nghiệm & nhận xét của các bạn về dịch vụ của chúng tôi.