Khảo sát – thiết kế

 • Khảo sát công trình xây dựng / Geological civil engineering survey;
 • Khảo sát, điều tra và dự báo lưu lượng giao thông / Traffic survey and forecast;
 • Thiết kế công trình đường bộ, đường sắt / Highway, railway design;
 • Thiết kế công trình cầu, hầm / Bridge, tunnel design;
 • Thiết kế công trình thủy lợi, công trình cảng, công trình ven biển và thềm lục địa / Coastal, port design;
 • Thiết kế quy hoạch xây dựng / Master planning construction design;
 • Thiết kế kiến trúc công trình / Architecture design;
 • Thiết kế công trình cấp thoát nước / Drainage and supply design;
 • Lập hồ sơ đánh giá tác động môi trường của các công trình xây dựng / Environmental Impact Assessment for Construction projects;
 • Dịch vụ thiết kế bản vẽ, lập dự án đầu tư cho các đơn vị tư vấn khác trong và ngoài nước / Outsourcing for drawings design, establishment of investment projects for other consultant firms inside and outside of Viet Nam;
 • Tư vấn lập hồ sơ mời thầu / Establishment of Bidding documents;
 • Lập hồ sơ địa chính và cắm mốc giải phóng mặt bằng / Cadastral documentation and clearance marker.

The People Say

Watch a video showcasing some of our testimonials.

MỘT SỐ DỰ ÁN GẦN ĐÂY CỦA CHÚNG TÔI

HÃY GỬI YÊU CẦU CỦA BẠN CHO CHÚNG TÔI

Hãy gửi yêu cầu của bạn cho chúng tôi theo form dưới đây hoặc email, chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian sớm nhất !