Đào tạo & Chuyển giao công nghệ

GIỚI THIỆU CHUNG

 • Cùng với các đối tác từ Nhật Bản và các nước tiên tiến đào tạo, chuyển giao công nghệ mới trong lĩnh vực xây dựng, quản lý và quan trắc công trình xây dựng từ nước ngoài vào các dự án tại Việt Nam / Along with Japanese partners to transfer new technologies in the field of construction, management and monitoring of traffic projects in Vietnam from overseas;
 • Đào tạo và Phân phối các phần mềm chuyên dụng trong thiết kế, xây dựng và quản lý các công trình giao thông, công trình thủy và dân dụng, mô phỏng giao thông, hệ thống giao thông thông minh / Distribution of software for the design, construction and management of transport works and civil works;
Chuyển giao công nghệ ứng dụng các phần mềm chuyên dụng trong thiết kế, xây dựng và quản lý các công trình giao thông và dân dụng / Technology transfer and applications of specialized softwares in the design, construction and management of transport works and civil engineering

I. CÁC KHÓA ĐÀO TẠO

1.1. Đào tạo ngắn hạn

 • Ứng dụng phần mềm Sofistik trong phân tích kết cấu cầu
 • Ứng dụng phần mềm Midas trong phân tích kết cấu cầu
 • Ứng dụng phần mềm Autocad trong thiết kế công trình
 • Đọc bản vẽ, bóc tách khối lượng và lập dự toán công trình

1.2. Khóa đào dài hạn

 • Thời gian đào tạo: 3 đến 6 tháng
 • Đối tượng đào tạo: sinh viên năm thứ 4
 • Nội dung đào tạo: thực tập tại công ty, tham gia các dự án đang triển khai

II. CHỨNG CHỈ

 • Cấp chứng chỉ cho các khóa đào tạo ngắn hạn
 • Điều kiện: tham gia đầy đủ các khóa đào tạo tại công ty
 • Kinh phí: ……