Chẩn đoán, kiểm định và đánh giá chất lượng công trình

  • Thử nghiệm, kiểm định đánh giá khả năng chịu lực của công trình xây dựng / Load testing, inspection to determine the bearing capacity of construction works;
  • Kiểm tra, đánh giá và xác định mức độ hư hỏng sự cố công trình / Inspection and assessment for construction work’s incidence;
  • Chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực các công trình xây dựng / Inspection and certification for eligibility to ensure the safety of load-bearing of construction works;
  • Chứng nhận chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng / Inspection and certification for conformity of the quality of construction works;
  • Thử nghiệm vật liệu và kết cấu xây dựng / Materials and structures testing;
  • Hệ thống quan trắc cho cầu / Structural Health Monitoring for Bridge.

The People Say

Watch a video showcasing some of our testimonials.

NHỮNG DỰ ÁN NỔI BẬT CỦA VITEC

KHÁCH HÀNG NHẬN XÉT VỀ CHÚNG TÔI

Quý khách hàng thân mến, hãy gửi cho chúng tôi trải nghiệm & nhận xét của các bạn về dịch vụ của chúng tôi.