KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH CẦU BẠCH ĐẰNG

– Tên công trình: Cầu Bạch Đằng, đường dẫn và nút giao cuối tuyến theo hình thức BOT.
– Thuộc dự án đầu tư: Đầu tư xây dựng công trình cầu Bạch Đằng đường dẫn và nút giao cuối tuyến theo hình thức BOT.
– Nhà đầu tư: Dự án được đầu tư theo hình thức BOT bởi Liên danh Tổng Công ty XD CTGT 1 (Cienco 1), Tập đoàn Phúc Lộc, Công ty Cái Mép, Tập đoàn Cường Thịnh, Công ty Công Thành, Công ty CP đầu tư và XDGT Phương Thành, Tập đoàn Trung Nam, và Tập đoàn SE Nhật Bản.
– Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Quảng Ninh.
– Cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Sở  GTVT tỉnh Quảng Ninh là đại diện cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
– Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần BOT cầu Bạch Đằng.
– Nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu và vốn vay thương mại.
– Địa điểm xây dựng: Nằm trên địa phận thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh và quận Hải An thành Phố Hải Phòng.
– Nhà thầu khảo sát, thiết kế xây dựng công trình: Liên danh Tổng Công ty TVTK GTVT – CTCP và Công ty CP Tư vấn đầu tư XDCTGT 1 (Cienco 1).