KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH CẦU BẠCH ĐẰNG

KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH CẦU BẠCH ĐẰNG

Published in
- Tên công trình: Cầu Bạch Đằng, đường dẫn và nút giao cuối tuyến theo hình thức BOT. - Thuộc dự án đầu...
Read More

KIỂM ĐỊNH THỬ TẢI CẦU ĐÁ TRẮNG – QUẢNG NINH

Published in
1. Cầu Đá Trắng 1 a. Vị trí: Cầu nằm trên lý trình Km10+149,56 (theo phương án điều chỉnh tim cầu) trên đường...
Read More