Sơ đồ tổ chức | Organisation chart

Published in Giới thiệu

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ 

TT

Họ và Tên Học hàm/Học vị Vị trí trong công ty

Năm kinh nghiệm

 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Nguyễn Viết Trung

Đào Duy Lâm

Trần Việt Hùng

Nguyễn Thị Tuyết Trinh

Nguyễn Trọng Đồng

Nguyễn Viết Thanh

Nguyễn Hữu Hưng

Trần Quang Học

Nguyễn Anh Tuấn

Nguyễn Thành Trung

Trần Thị Thu Hằng

Nguyễn Thu Định

Trần Tuấn Phan

Phạm Duy Linh

Vũ Minh Tuấn

Nguyễn Anh Dân

Trần Minh Long

Mạc Văn Hà

Trần Quốc Trình

Nguyễn Văn Dương

Châu Ngọc Bảo

Tăng Quốc Việt

GS. TS

Tiến sỹ

Tiến sỹ

PGS. TS

Tiến sỹ

Tiến sỹ

Tiến sỹ

Tiến sỹ

ThS

Tiến sỹ

Tiến sỹ

Tiến sỹ

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

Kỹ sư

Kỹ sư

Kỹ sư

Kỹ sư

Kỹ sư

Cố vấn cấp cao, Trưởng ban Kiểm soát

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Giám đốc

Phó Giám đốc phụ trách KHCN và NCPT

Phó Giám đốc ngành CT GT

Phó Giám đốc ngành CT Thủy

Trưởng P. Kỹ thuật và KS Chất lượng

Chuyên gia Khảo sát địa hình

Chuyên gia Khảo sát địa chất

Chuyên gia Kết cấu, công trình Thủy

Chuyên gia Cầu-Hầm

Chuyên gia Cầu- Đường bộ

Chuyên gia Đường bộ

Chuyên gia Đường bộ

Chuyên gia Kết cấu, công trình Thủy

Chuyên gia Kết cấu, công trình Thủy

Kỹ sư Cầu đường ô tô và sân bay

Kỹ sư xây dựng công trình giao thông

Kỹ sư xây dựng công trình giao thông

Kỹ sư xây dựng công trình giao thông

Kỹ sư, thí nghiệm viên

Kỹ sư, thí nghiệm viên

40

13

13

18

13

15

12

14

11

10

12

13

10

11

9

9

3

3

3

2

2

2

24 LAS-XD 1380

LAS-XD 1126

Phòng Thí nghiệm, Kiểm định CLCT
Share

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *