Lưu trữ: Services

Khảo sát – thiết kế

Published in

Các lĩnh vực khảo sát & thiết kế công trình là những thế mạnh của VITEC. Với nhiều năm kinh nghiệm thực tế, Chúng tôi chắc chắn sẽ mang đến khách hàng dịch vụ hoàn hảo, công trình bền vững.

Read More

Chẩn đoán, kiểm định và đánh giá chất lượng công trình

Published in

Trung tâm thử nghiệm vật liệu của VITEC sẽ giúp khách hàng đánh giá chính xác chất lượng nguyên vật liệu đang thi công trên công trình có đảm bảo chất lượng từng nguyên vật liệu được nhà thầu sử dụng đúng như trong cam kết, và có đảm bảo an toàn thi công hay không.

Read More

Phân tích đánh giá kết cấu công trình

Published in

Các công trình do VITEC thực hiện luôn làm hài lòng khách hàng và được đánh giá cao về chất lượng, tiến độ, sự phù hợp với từng công trình và phù hợp trong quá trình thực hiện chương trình quản lý tuổi thọ công trình.

Read More

Nghiên cứu và phát triển công nghệ và vật liệu mới

Published in

Thực hiện nghiên cứu và phát triển công nghệ và vật liệu mới đồng nghĩa với việc áp dụng các biện pháp khắc phục nguy cơ gây ăn mòn, phá hủy công trình nhằm đảm bảo yêu cầu khai thác cho công trình.

Read More

Đào tạo & Chuyển giao công nghệ

Published in

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thế giới theo hướng khu vực hóa, toàn cầu hóa, Lĩnh vực đào tạo & Chuyển giao công nghệ của chúng tôi đang là mắt xích quan trọng liên kết các hoạt động trong chuỗi giá trị trong nước và quốc tế

Read More