Chuyên mục: Tin tức

Phát triển & chuyển giao công nghệ

Published in Tin tức
Chúng tôi là nhà phân phối phần mềm phân tích, thiết kế kết cấu cầu, nhà cửa, hầm, đĩa kỹ thuật, …và các...
Read More

Các dự án do các cán bộ, kỹ sư của Công ty đã chủ trì, tham gia từ 2002 đến 2012

Published in Tin tức

Khảo sát, Thiết kế và Lập kế hoạch   Hầm Đèo Cả, 2012: Tư vấn Tổng thể cho Thiết kế Kỹ thuật. Dự án…

Read More