Chuyên mục: Giới thiệu

Dự án tiêu biểu | Projects

Published in Giới thiệu

Các dự án do các cán bộ, kỹ sư của Công ty đã chủ trì, tham gia từ 2002 đến 2012: Khảo sát, Thiết…

Read More

Đối tác | Co-operate partners

Published in Giới thiệu

Chúng tôi hợp tác với các Giáo sư, Tiến sỹ và các chuyên gia từ các trường Đại học, Viện, Trung tâm nghiên…

Read More

Ngành nghề Kinh Doanh | Main Services

Published in Giới thiệu

Chúng tôi cung cấp các lĩnh vực bao gồm nhưng không giới hạn như sau / We provide but not limited professional consultant services according…

Read More

Giới thiệu công ty | Introduction

Published in Giới thiệu

Công ty Cổ phần Kỹ thuật VITEC (VITEC Engineering ., JSC) được thành lập bởi một nhóm các Giáo sư, Tiến sĩ kỹ…

Read More

Sơ đồ tổ chức | Organisation chart

Published in Giới thiệu

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC  

Read More