Chuyên mục: Dịch vụ

Đào tạo & Chuyển giao công nghệ / Training and Technological transfer services

Published in Dịch vụ

Chúng tôi là nhà phân phối phần mềm phân tích, thiết kế kết cấu cầu, nhà cửa, hầm, đĩa kỹ thuật, …và các…

Read More

Nghiên cứu và phát triển công nghệ và vật liệu mới / Research and development of advanced technologies services

Published in Dịch vụ
Cùng với các đối tác từ Nhật Bản và các nước tiên tiến nghiên cứu, phát triển công nghệ và vật liệu mới...
Read More